Becikowe

Rozmowy na temat porodu...

Moderator: Yzma

Becikowe

Postprzez Sylwiczka » Cz lut 10, 2011 11:22 am

Becikowe w wysokości 1000 zł jest jednorazowo przyznawane rodzicom, jednemu z rodziców bądź opiekunowi prawnemu na każde nowonarodzone dziecko. Z dniem 1.11.2009 zmieniły się zasady przyznawania becikowego.

Becikowe w wysokości 1000 zł jest jednorazowo przyznawane rozdzicom, jednemu z rodziców bądź opiekunowi prawnemu na każde nowonarodzone dziecko. Z dniem 1.11.2009 zmieniły się zasady przyznawania becikowego. Zgodnie z nowymi zapisami aby otrzymać becikowe kobieta musiała przedstawić zaświadczenieo tym, ze najpóźniej od 10. tygodnia ciaży była pod opieką lekarza ginekologa. Ponadto wizyta taka musiała być poświadczona trzykrotnie - po jednej na każdy trymestr ciąży. Problemy z nowymi przepisami zaczęły występować w momencie kiedy po dniu 1 listopada 2009 zaczęły zgłaszać się osoby po wypłacenie becikowego. Urzędnicy wymagali okazywania w/w oświadczeń jeszcze zanim zaczęły obowiązywać nowe przepisy. Nie pomagały też tłumaczenia, że kobieta o ciąży dowiedziała się znacznie później niż do 10. tygodnia ani, że nie zdążyła dostać się na badania z powodu długiego czasu oczekiwania.Po coraz większych protestach ze strony osób słusznie zainteresowanych becikowym pod koniec stycznia resorty zdrowia i pracy podjęły decyzję o zawieszeniu na okres 2 lat przepisu o 10 tygodniu ( przeczytaj więcej o tych zmianach ). W piątek Senat zatwierdził zmiany w ustawie i prawdopodobnie wejdzie ona w życie dnia 1 kwietnia 2010 roku.
Czy można uzyskać becikowe którego wcześniej nie dostało się z powodu zapisu z dnia 1.11.2009?

Tak. Osoby które do tej pory nie otrzymały becikowego będą mogły ponownie ubiegać się o otrzymanie becikowego. Jednak kobieta będzie musiała udowodnić chociaz jedną wizytę lekarską. Pismo takie może wystawić lekarz ginekolog bądź położna. Ponadto trzeba będzie przedstawić skrócony akt urodzenia dziecka, PESEL, ksero dowodu osobistego oraz wniosek poświadczający, że wczesniej na dziecko nie było pobierane świadczenie.Rodzice ktorych dzieci urodziły się po 1 listopada 2009 mogą składać ponowne wnioski o becikowe jednak maja na to czas pół roku od dnia wejścia w życie ustawy. Należy więc bacznie zwracać uwagę na terminu w jakich trzeba składać odpowiednie dokumenty.
Prawo do ponownego złożenia dokumentów o becikowe będzie obowiązywało przez pół roku od dnia wejścia ustawy w życie jednak nie dłużej niz do 12. miesiąca życia dziecka. Obecne przepisy nie definiują jednoznacznie co zrobić w przypadku kiedy dziecko ukończy 12 miesiąc życia zanim ustawa wejdzie w życie. Autorzy zapisów twierdzą, że o becikowe będą mogli ubiegać się rodzice dzieci które nie ukończyły jeszcze 12. miesiąca życia jak i Ci rodzice których dzieci do upływu 6 miesięcy od dnia wejscia ustawy w życie nie ukończyły 18 miesięcy.
Gdzie i jakie należy składać dokumenty.

Jeśli kobieta nie posiada zaświadczenia o badaniach ginekologicznych z okresu ciąży powinna zgłosic się do lekarza prowadzącego badź położnej i uzyskać wymagane zaswiadczenie. Tak muszą postąpic wszyscy których dzieci urodzą się do końca 2011 roku.
Wniosek o becikowe wraz z w/w zaswiadczeniem trzeba złożyć w Urzędzie Gminy badź w Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jesli wniosek nie składają rodzice ale inni ustanowieni opiekunowie prawni mają na to czas 14 miesięcy. Nalezy jednak pamiętać, że dopóki nie wejdzie w życie znowelizowana ustawa - zaświadczenie o wizycie ginekologicznej musi zawierać nie jedno ale trzy potwierdzone badania z czego pierwszy termin badania musi mieć miejsce nie później niż do 10. tygodnia ciąży.
2 lata amnestii na 10. tydzień.

Co zrobić kiedy dziecko urodzi się w 2012 roku? Ustawa zawieszajaca przepis 10. tygodnia obejmuje okres tylko do dnia 31.12.2011. Po tym terminie ponownie wchodzi w życie zapis o obowiązku odbycia pierwszego badania nie później niż do 10. tygodnia ciąży. Okres dwóch lat kiedy to przepis ten jest zawieszony resorty zdrowia i pracy chcą wykorzystać w celu prowadzenia kampanii medialnych uświadamiających kobiety jak ważne są wczesne badania w pierwszych tygodniach ciaży. W tym okresie Ministerstwo Zdrowia i Ośrodki Społeczne chcą przygotować kobiety na nowe przepisy jak również zlikwidować problem długiego często czasu oczekiwania na wizyty ginekologiczne.

Pozostałe świadczenia na dziecko.

Poza urzędowym becikowym które przysługuje na kazde dziecko są jeszcze 2 rodzaje świadczeń jakie można otrzymać.
Becikowe Rodzinne.

Jest to jednorazowy dodatek w wysokosci 1000 zł do zasiłku rodzinnego. Jednak aby je otrzymać należy spełniać odpowiednie warunki dochodu. Dochód nie może przekraczać 504 zł na osobę w rodzinie albo 583 zł na osobę w przypadku kiedy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Otrzymanie becikowego rodzinnego również objęte jest ustawą o becikowym i należy dostarczyć zaświadczenie o odbytych badaniach ginekologicznych. W przypadku tego rodzaju świadczenia, zapis o 10. tygodniu również jest zawieszony. Po wejściu ustawy w życie będzie mozna złożyć ponownie prośbę o przyznaniu becikowego rodzinnego przedstawiając zaświadczenie o min. jednej wizycie lekarskiej oraz:

* zaświadczenia i oswiadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny
* ksero dowodu osobistego
* akt urodzenia dziecka

Becikowe Gminne

Niektóre gminy lub samorządy przyznają jeszcze jedno swiadczenie na narodzone dziecko. W tym przypadku warunki oraz wysokosci świadczenia określane są w uchwałach rady gminy.
Avatar użytkownika
Sylwiczka
Uzależniony
 
Posty: 7418
Obrazki: 4
Dołączył(a): Pn gru 14, 2009 2:10 pm
Lokalizacja: Gdynia/Kębłowo

Re: Becikowe

Postprzez klaudiia » Cz lut 10, 2011 11:42 am

No nie wiem... ja się nie zgodzę...
Sprawdzałam w lexie, gdzie ustawy są aktualne i na dzien dzisiejszy jest tak


Art. 15b. 1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.
2. (51) Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.
3. (52) Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
4. (53) Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
5. (54) Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
6. (55) Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
7. (56) Przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.


Co do zmiany z marca 2010:

Czego dotyczy zmiana: Zgodnie z nowelizacją osoba, ubiegająca się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka albo o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, powinna dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w czasie ciąży.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługują po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w czasie ciąży przez lekarza ginekologa lub przez położną.
Przed nowelizacją, w okresie między 1 listopada 2009 r. a 31 marca 2010 r. wymagane były zaświadczenia, potwierdzające co najmniej 3 badania lekarskie –przynajmniej po jednym w każdym trymestrze ciąży.
Matka lub ojciec dziecka, którzy przed dniem 31 marca 2010 r. nie otrzymali dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka mają prawo złożenia wniosku o wypłatę tych świadczeń, pod warunkiem, że przedstawią zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające przynajmniej jedno badanie w czasie ciąży.
Matka lub ojciec dziecka, którym przed dniem 31 marca 2010 r. z powodu braku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu odmówiono wypłaty dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka albo pozostawiono bez rozpatrzenia wniosek o dokonanie wypłaty tych świadczeń, mają prawo do ponownego złożenia wniosku o wypłatę tych świadczeń, pod warunkiem, że przedstawią zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające przynajmniej jedno badanie w czasie ciąży.
Wniosek lub ponowny o wypłatę dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia 31 marca 2010 r. czyli do dnia 30 września 2010 r.
Obowiązywanie: Nowelizacja obowiązuje od dnia ogłoszenia, czyli od 31 marca 2010 r.Dla mnie informacje, które wyżej wkleiłam są pewne - pochodzą z Lexa, czyli serwisu, który podaje najbardziej aktualne zmiany prawa.
Nie wiem skąd jest ten teks który wkleiłaś, no i na ile jest pewny...
Avatar użytkownika
klaudiia
Uzależniony
 
Posty: 1637
Obrazki: 0
Dołączył(a): So paź 16, 2010 11:16 am

Re: Becikowe

Postprzez Agusia1989 » Cz lut 10, 2011 11:54 am

ja ten fragment który pogrubiłaś rozumiem tak, że jedno badanie w czasie ciąży kobieta zrobić musi, ale nie ważne kiedy...?

ja badanie miałam w 6 tygodniu więc po problemie ;D
Avatar użytkownika
Agusia1989
Uzależniony
 
Posty: 1134
Dołączył(a): Pt wrz 17, 2010 1:05 pm

Re: Becikowe

Postprzez Sylwiczka » Cz lut 10, 2011 11:57 am

Czyli coś pozmieniali :)
Bo za moich czasów ( jak to brzmi hahahah ) musiałam mieć zaświadczenie mówiące o tym, ze byłam u gina przed 10 tc.
Avatar użytkownika
Sylwiczka
Uzależniony
 
Posty: 7418
Obrazki: 4
Dołączył(a): Pn gru 14, 2009 2:10 pm
Lokalizacja: Gdynia/Kębłowo

Re: Becikowe

Postprzez klaudiia » Cz lut 10, 2011 12:02 pm

No ja sama interpretowałabym to tak, żeby badanie było przed 10 tyg ciąży...
Zmiana na pewno jest taka, że poprzednio zaświadczenie wydać mógł tylko lekarz a teraz też położna...

Wiecie z przepisami to jest tak, ze ostatecznie stosuje je urzędnik. I od jego decyzji zależy co i jak.
Jeżeli w ustawie jest ten 10 tydzień, to bezpieczniej jest tego terminu przestrzegać. Bo urzędnicy bardzo często nie mają dużej wiedzy w stosowaniu prawa a przekonywanie ich, że interpretacja jakiej użyli jest błędna często jest skazane na porażkę...
Wiadomo - zawsze można dochodzić tego potem w sądzie... No ale ja wolę mieć zaświadczenie sprzed 10 tyg i śwety spokój ;)
Avatar użytkownika
klaudiia
Uzależniony
 
Posty: 1637
Obrazki: 0
Dołączył(a): So paź 16, 2010 11:16 am

Re: Becikowe

Postprzez Sylwiczka » Cz lut 10, 2011 12:05 pm

No mi robili problemy !
3 razy biegałam od gina do nich !!!
I w drugą stronę !!!

Byłam tak wściekła, że chciałam olać to becikowe !

Jak ja rodziłam to jakoś ten przepis wchodził z tymi 10 tygodniami...

Nie dość, że kobieta zmęczona ciążą, porodem, nieprzespanymi nocami, to jeszcze musi biegać i pieprzoną papierologię załatwiać :?
Avatar użytkownika
Sylwiczka
Uzależniony
 
Posty: 7418
Obrazki: 4
Dołączył(a): Pn gru 14, 2009 2:10 pm
Lokalizacja: Gdynia/Kębłowo

Re: Becikowe

Postprzez KaSienko » Cz lut 10, 2011 3:12 pm

jej ile tu napisane, nie chce mi się czytać ;) hehhe
ja zapytałam gina na pierwszej wizycie kiedy potwierdził ciąże co z zaświadczeniem, to on powiedział, że już figuruję u nich jako ciężarna i nie muszę się martwić.
Avatar użytkownika
KaSienko
Uzależniony
 
Posty: 2128
Dołączył(a): Pn gru 14, 2009 9:51 pm
Lokalizacja: Gdańsk // Suwałki

Re: Becikowe

Postprzez manga 25 » Pn lut 14, 2011 2:39 pm

kurde, ale zamot : ja ogladałm wywiad z Kopaczowa, oni chyba zrobili od tego 2 lata urlopu, ale potem nie ma zmiłuj, kurna, przeciez sa kobiety, które moga nie wiedzieć o ciąży, fakt coraz mniej, ale jednak
Avatar użytkownika
manga 25
Uzależniony
 
Posty: 1887
Dołączył(a): N gru 20, 2009 5:34 pm
Lokalizacja: bydgoszcz

Re: Becikowe

Postprzez Liziii » Pn lut 14, 2011 2:54 pm

z drugiej strony bronią sie przed rozdawaniem becikowego nieodpowiedzialnym kobietom ktore zachodzą w ciaze raz po raz dla tego tysiaka zlotych.. Ale fakt, zdaza sie ze kobiety o nieregularnych cyklach dowiadują sie pozniej..
Ja n karte ciazy bede miec zalozoną po 10 tygodniu no ale w papierach wpis mam ze bylam, ciaze stwierdzono, wiec problemu byc nie powinno.
Avatar użytkownika
Liziii
Uzależniony
 
Posty: 4037
Obrazki: 0
Dołączył(a): Cz sie 26, 2010 2:25 pm

Re: Becikowe

Postprzez manga 25 » Pn lut 14, 2011 3:08 pm

ja bylam w 9 tc :) no niby tak, ale w takej sytuacja uwazam, że lepiej wypłacić 10 nieodpowiedzialnym niż nie wyplacic jednej odpowiedzialnej, co miała pecha
Avatar użytkownika
manga 25
Uzależniony
 
Posty: 1887
Dołączył(a): N gru 20, 2009 5:34 pm
Lokalizacja: bydgoszcz

Następna strona

Powrót do Poród i połóg

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

Giełda zabawek dla dzieci
cron